BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Wykaz nieruchomości gruntowych przekazanych do sprzedaży i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym w dniu 5.12.2023 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do:

a) sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Kopalnianej, oznaczonej jako dz. nr 1286/10 obręb 0002 - treść zarządzenia;

b) wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej położonych:

ul. Południowa - działka nr 1821/25 (obręb 0003) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, teren zielony, dojazd do posesji i miejsce parkingowe - treść zarządzenia,

ul. Stanisława Moniuszki - działka nr 1156 (obręb 0003) z przeznaczeniem na teren zielony - treść zarządzenia,

ul. gen. Józefa Bema - część działki nr 269/30 (obręb 0001) z przeznaczeniem na teren zielony i budynek i godpodarczy - treść zarządzenia,

ul. Radomska - działki nr 111/5 i 113/3 (obręb 0002)  z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i dojazd do posesji - treść zarządzenia ,

ul. Bankowa - część działki nr 1102/3 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejącą tablicę reklamową - treść zarządzenia ,

ul. Stanisława Moniuszki - działka 1104 (obręb 0003) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy - treść zarządzenia ,

na terenie miasta Starachowice (obręby 0001, 0004) z przeznaczeniem na tereny zielone - treść zarządzenia,

na terenie miasta Starachowice (obręby 0001, 0004, 0005, 0006) z przeznaczeniem na tereny zielone, ogródki przydomowe, parking oraz działalność gospodarczą - treść zarządzenia,

na terenie miasta Starachowice (obręby 0001, 0003, 0004) z przeznaczeniem na ogródki przydomowe - treść zarządzenia.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami:

a) pok. 104, telefon nr 41 273-82-58,

b) pok.102, telefon nr 41 273-82-27.

Autor: Karolina Wasilewski

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję