BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Program CERV

Program ,,Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027 zachęca do budowania demokratycznych, otwartych, równych oraz integracyjnych społeczeństw opartych na praworządności. Jednym z zadań programu jest pobudzenie społeczeństwa do zwiększenia udziału w życiu demokratycznym, obywatelskim i społecznym oraz pielęgnowania bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o wspólne wartości, historię oraz pamięć o przeszłości.

Podstawowym celem programu jest ochrona oraz promocja praw i wartości zapisanych w traktatach UE oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W ramach programu udzielane jest wsparcie skierowane w szczególności do organizacji społeczeństwa obywatelskiego aktywnie działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

a) „Komponent wartości Unii”, którego celem szczegółowym jest ochrona i promowanie wartości Unii.

b) Komponent „Równość, prawa i równość płci”, którego celem szczegółowym jest: promowanie prawa, niedyskryminacji, równości, w tym równości płci.

c) „Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli” w celu promowania zaangażowania obywateli w życie demokratyczne Unii, wzajemną wymianę dobrych praktyk między obywatelami różnych państw członkowskich oraz propagowanie wiedzy o wspólnej europejskiej historii.

d) „Kombinacja Daphne” działania dotyczące zwalczania przemocy, w tym ze względu na dyskryminacje płciową.

 

W ramach programu CERV Gminna Starachowice realizuje dwa projekty: 1) ''YOUth for UE''- w którym jest liderem oraz 2) ''Digital Civic Participation v2.0'' - jako partner projektu. 

CERV

Autor: Martyna Stępień

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję