Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy ulicach:

• Rotmistrza Witolda Pileckiego – działka nr 1100/2 obręb 0005 z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości i teren rekreacyjny,- kliknij treść zarządzenia

• Rubinowej – cz. działki nr 42, cz. działki nr 2/1 i cz. działki nr 3/6 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren zielony, kliknij treść zarządzenia

• Romualda Traugutta – cz. działki nr 1569 obręb 0004 z przeznaczeniem na miejsce parkingowe, -kliknij treść zarządzenia

• ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – cz. działki nr 1395/1 obręb 0005 z przeznaczeniem na dwa miejsca postojowe taxi,- kliknij treść zarządzenia

• Majówka – cz. działki nr 1203/27 obręb 0002 z przeznaczeniem pod parking dla mieszkańców WM Majówka 20 b,- kliknij treść zarządzenia

• Piotra Wysockiego – cz. działki nr 1259/7 obręb 0004 z przeznaczeniem na teren komunikacyjny i zielony, - kliknij treść zarządzenia

• Oświatowej – cz. działki nr 262/25 obręb 0002 z przeznaczeniem na miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej,- kliknij treść zarządzenia

• Nadrzecznej – cz. działki nr 1162 obręb 0001 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,kliknij treść zarządzenia

• Objazdowej – cz. działek nr 337/1, 337/2, 338/1, 338/2 obręb 0006 z przeznaczeniem na ogródek działkowy i miejsce postojowe,kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102, telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta Starachowice

/ - /

Marek Materek

Autor: Agnieszka Suligowska

Drukuj