BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

"Zatrzymaj się po wsparcie przemoc nie jest rozwiązaniem"

Logotypy flaga godło gmina cus

Miasto Starachowice realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021 r. pod nazwą:

Zatrzymaj się po wsparcie - Przemoc nie jest rozwiązaniem”

Bezpośrednim realizatorem zadania jest Centrum Usług Społecznych w Starachowicach Punkt Interwencji Kryzysowej, ul. Majówka 21a. Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Starachowice) wynosi 79 727,32 zł z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 50 462,00 zł, środki własne 29 265,32 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie. W ramach realizacji projektu zaplanowano dodatkowe wsparcie i pomoc świadczoną przez pracowników Punktu Interwencji Kryzysowej poprzez wydłużenie pracy PIK do godz. 18.00, dodatkowe dyżury psychologa oraz w sytuacjach kryzysowych wizyty psychologa w miejscu zamieszkania. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, coraz więcej osób korzysta z konsultacji telefonicznych, dlatego w ramach projektu wydłuża się czas do kontaktu telefonicznego z pracownikami PIK do godz. 19.00. Wszystkie działania mają na celu objęcie pomocą jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia.

Projekt wpisuje się w założenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021” przyjętego uchwałą nr XIV/10/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 grudnia 2016 r.

Autor: izabela.pochec

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję