BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póź. zm.)
i n f o r m u j e:


że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:


1) 1 Maja – działki nr 327/131, nr 327/132, oraz część działki nr 727/21 (obręb 0001) z przeznaczeniem na dojazd i dojście do stołówki i zaplecza, plac manewrowy oraz teren zielony, - kliknij treść zarządzenia
2) Alei Świętego Jana Pawła II – działka nr 958/2 (obręb 0003) z przeznaczeniem na dojazd do myjni samochodowej i teren zielony - trawnik, - kliknij treść zarządzenia
3) Kościelnej – działka nr 32/5 (obręb 0005) z przeznaczeniem na dojazd i dojście do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 316/2 i nr 316/4, - kliknij treść zarządzenia
4) Alei Armii Krajowej – działka nr 1109/3 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod istniejący kiosk handlowy, - kliknij treść zarządzenia
5) Benedyktyńskiej – działki nr 1307/12, nr 1323/6 (obręb 0005) z przeznaczeniem do prowadzenia działalności: budynek murowany, teren pod budynkiem, na dojazd i dojście,- kliknij treść zarządzenia
6) Jeleniej – działki nr 1712 nr 2604/13 (obręb 0004) z przeznaczeniem na dojścia i dojazdy do posesji i teren zielony - trawnik,- kliknij treść zarządzenia
7) Modrzewiowej – działka nr 631/3 (obręb 0002) z przeznaczeniem na dojście i dojazd do budynku,- kliknij treść zarządzenia
8) Smugowej - działki nr 2597/14 i nr 2597/15 (obręb 0004) z przeznaczeniem na powiększenie placu manewrowego w celu umożliwienia dojazdu do garażu,- kliknij treść zarządzenia
9) Piotra Wysockiego – działka nr 1255/26 (obręb 0004) z przeznaczeniem na dojście i dojazd do budynku i teren zielony – trawnik,- kliknij treść zarządzenia
10) Kasztanowej – działki nr 1902/9 i nr 1903/2 (obręb 0004) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia
11) Iłżeckiej – część działki nr 753 (obręb 0005) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,- kliknij treść zarządzenia
12) Wiosennej – część działki nr 2162/11 (obręb 0004) z przeznaczeniem na zieleń ogrodową, -kliknij treść zarządzenia
13) Radomskiej – działka nr 115/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik,- kliknij treść zarządzenia
14) Doktorskiej – część działki nr 789 (0001) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, - kliknij treść zarządzenia
15) Dionizego Czachowskiego – część działek nr 1530 i nr 1531 (obręb 0004) z przeznaczeniem na zieleń urządzoną – trawnik,- kliknij treść zarządzenia
16) Makowej – część działki nr 723/1 (obręb 0004) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, kliknij treść zarządzenia
17) Marszałka Piłsudskiego – część działki nr 1007 (obręb 0005) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,- kliknij treść zarządzenia
18) Kościelnej – część działek nr 617 i nr 618/3 (obręb 0005) z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik,- kliknij treść zarządzenia
19) Alei Świętego Jana Pawła II – część działki nr 826/1 i działka nr 827/1 (obręb 0003) z przeznaczeniem na teren zielony – trawnik, - kliknij treść zarządzenia
20) Sudeckiej – część działki nr 1008 (obręb 0004) z przeznaczeniem na dojazd,miejsce parkingowe, teren zielony oraz pod budynek gospodarczy,-  kliknij treść zarządzenia
21) Skalistej – część działki nr 8/24 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod garaże metalowe,- kliknij treść zarządzenia
22) Słoneczna – cześć działki nr 10 (obręb 0005) z przeznaczeniem pod garaże metalowe,- kliknij treść zarządzenia
23) Majówka – część działki nr 1203/27 ( obręb 0002) z przeznaczeniem pod parking, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach
www.starachowice.eu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.
Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pok. 102 telefon nr 41 273-82-27.

 

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
// - //
Marek Materek

Autor: Agnieszka Suligowska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję