BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Zagospodarowanie zieleni miejskiej

Gmina Starachowice rozstrzygnęła przetarg na zagospodarowanie zieleni miejskiej na Skwerze Trzech Krzyży oraz przy SCK. Są to dwa z pięciu zaplanowanych obszarów zieleni miejskiej, które przejdą gruntowną przemianę

Prace zostaną wykonane w ramach projektu „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach”. Wykonawcą pierwszego etapu inwestycji została firma SORTED Sp z o.o. Na realizację kolejnych trzech stref zieleni gmina ogłosi kolejny przetarg.

Starachowice otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 4 milinów złotych na rozwój zieleni miejskiej. Fundusze na realizację projektu pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- Celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego i rozwój terenów zielonych na terenie miasta poprzez odnowę szaty roślinnej, nowe nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, utworzenie miejsc wypoczynku, tworzenie i odnowienie zieleni przyulicznej oraz przywrócenie dawnej świetności zaniedbanym terenom zielonym – informuje Prezydent Miasta Marek Materek.
Projekt wpisany jest do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starachowice jako podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne. Zakres zaplanowanych prac dotyczy około 7,8 ha powierzchni miasta, w ramach wydzielonych 5 podobszarów.

Jako pierwsze zieloną metamorfozę przejdą – tereny na skarpie pomiędzy os. Wierzbowa a os. Trzech Krzyży – powierzchnia do zagospodarowania 3,3 ha oraz zlokalizowany w otoczeniu Starachowickiego Centrum Kultury obszar ten położony na skarpie, wzdłuż ulicy Radomskiej i 1 Maja. - powierzchnia do zagospodarowania 1,1 ha.
Na wymienionych obszarach zaplanowano m.in.; utworzenie zieleni osłonowej umacniającej skarpę, wyeksponowanie zróżnicowanego ukształtowania terenu, łąki kwietne, nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych, elementy małej architektury: remont istniejących schodów terenowych, ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, tablice edukacyjne i informacyjne, domki dla owadów i jeży, ścieżka rowerowa, infrastruktura rekreacyjno-sportowa.

Autor: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję