Strategia Rozwoju Miasta przyjęta

Na ostatniej sesji Radni Rady Miejskiej w Starachowicach jednogłośnie uchwalili nową Strategię Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018-2027. Dokument stanowi rozwinięcie i uzupełnienie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Strategia rozwoju Starachowic do roku 2027 stanowi nadrzędny dokument planistyczny miasta w zakresie wytyczania kierunków rozwojowych na poziomie wizji miasta, wyznaczenia obszarów planowania strategicznego i przypisanych im celów oraz działań.  Rekomendacje tam zawarte stanowią ważny element wizji, jak również wyznaczają sposób definiowania miasta jako wspólnoty wszystkich mieszkańców.

Po drugie, wyznaczone założenia rozwojowe strategii stanowią łącznik pomiędzy trwającymi działaniami rewitalizacyjnymi, a polityką stymulowania wzrostu społeczno-gospodarczego w mieście oraz docelowo poszerzeniu działań wpisujących się w ideę Smart City. Zatem kierunki rozwojowe w perspektywie 2027 roku czerpią z zasad zrównoważonego rozwoju, idei miasta inteligentnego, jak również z koncepcji wzmacniania kluczowych polityk sektorowych w mieście.

Dokument powstał dzięki wsparciu eksperckiemu w ramach projektu "Starachowice OD nowa".

pdfStrategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018-2027 - uchwała21.21 MB

pdfStrategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018-2027 - dokument główny2.59 MB

pdfStrategia Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2018-2027 - wersja skrócona18.7 MB

pdfPrognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Starachowice 1.83 MB

pdfRaport z konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Starachowice489.15 KB

 

 

Autor: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Drukuj