BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Nabór uzupełniający do Komitetu Rewitalizacji

Do 15 lutego 2021 r. mieszkańcy Wierzbnika, osoby spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorcy z obszaru rewitalizacji i SSE oraz przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą zgłaszać swoje kandydatury do Komitetu Rewitalizacji.

W wyniku pierwszego naboru do Komitetu nie zgłosił się żaden kandydat reprezentujący Starachowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, mieszkańców Wierzbnika, mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji, przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji i SSE.

Zgodnie z rozdziałem 4, § 4, pkt. 5 Regulaminu dotyczącego zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Prezydent Miasta Starachowice ogłasza dodatkowy nabór na wakujące miejsca.

Komitet docelowo będzie liczyć 14 osób, w tym m.in.: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, młodzież oraz seniorzy. Kadencja pierwszego Komitetu potrwa 3 lata.

Pierwsze spotkanie nowo powołanego Komitetu odbędzie się po rozluźnieniu restrykcji rządowych związanych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii. Szczegółowy wykaz zasad i ograniczeń: //www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Komitecie Rewitalizacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu, a następnie złożenia formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi załącznikami w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 do 15 lutego do godz. 15:00.

W przypadku mieszkańców oraz przedsiębiorców konieczne jest przedstawienie dodatkowo listy osób, które popierają kandydata:

a) w przypadku mieszkańców obszaru rewitalizacji przez 20 pełnoletnich mieszkańców obszaru (załącznik nr 1 do formularza),

b) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji oraz w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przez 5 przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (załącznik nr 2 do formularza).

c) przedstawiciel Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej powinien zostać oddelegowany przez właściwy podmiot.

Szczegółowe kryteria i zasady znajdują się w Regulaminie dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach w dniu 30 czerwca 2017 r.

Dlaczego udział w Komitecie jest tak ważny?

Istotne jest, aby ze względu na szeroki zakres tematyczny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz jego zasięg obejmujący kilka zróżnicowanych fragmentów miasta, Komitet Rewitalizacji w Starachowicach odznaczał się dużą aktywnością i odgrywał rolę jednego z głównych filarów zarządzania Programem. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne są kompleksowe i są ukierunkowane przede wszystkim na zmianę społeczną, ożywienie gospodarcze oraz poprawę jakości obszarów zamieszkania. Chcemy, aby zaangażowanie mieszkańców było motorem napędowym zmian, które dzięki rewitalizacji nastąpią w przestrzeni publicznej naszego miasta.

docFormularz411.5 KB

docLista poparcia387.5 KB

doc3_lista_poparcia_przedsiebiorcy_ngo.doc387 KB

pdfuchwała_nr_vii_19_2017.pdf488.16 KB

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept