Kontakt

Dane teleadresowe:

Urząd Miejski w Starachowicach

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowicah

tel. 41 273 82 83, 664 132 922

e- mail: gospodarczadzial@starachowice.eu

Pracownik Urzędu Miejskiego oddelegowany do obsługi obiektu - Miejska Hala Targowa "Galeria Skałka" al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach

p. Janusz Chłaciński tel 530 809 997.

Author: Monika Mazurkiewicz
monika.mazurkiewicz@starachowice.eu

Print