Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości przy ul. Brązowej

W dniu 28.10.2021 r. o godz. 10:00 odbyły się rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Brązowej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0002, jako działka nr 1312 o powierzchni 0,0439 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00025726/9.

Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku rokowańu-kliknij tutaj.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

// - //

Marzena Gębura

Author: Agnieszka Mergalska

Print