Program Europa dla Obywateli

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.

Celem programu jest przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii oraz promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Gmina Starachowice od 2019 r. realizuje projekt "Revision - Remembering the Past, Envisioning the Future" wspólnie z Partnerami z Francji, Włoch, Portugalii, Rumunii oraz Albanii.eacea 2015 00550000 pl

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Print