BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacje o projekcie

Gmina Starachowice rozpoczęła realizację kolejnego międzynarodowego projektu pn. ”Miasta dla młodzieży” (Cities for YOUth), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Tym razem skupimy się na wymianie dobrych praktyk między różnymi krajami europejskimi w zakresie polityki młodzieżowej oraz rozwoju umiejętności miękkich wśród młodzieży.

Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym, gdzie Gmina Starachowice jest liderem, a partnerami są: Miasto Santarem (Portugalia), Miasto Kłajpeda (Litwa), oraz dwie organizacje pozarządowe - Institute of Research & Training on European Affairs IRTEA z Grecji oraz ACD LaHoya z Hiszpanii.

Działania projektowe obejmują:

- 3 międzynarodowe spotkania projektowe dotyczące koordynacji projektu, polityki młodzieżowej, Młodzieżowych Rad Miasta, działań dla młodzieży i edukacji pozaformalnej. W spotkaniach wezmą udział władze miasta, urzędnicy, osoby odpowiedzialne za decyzje i młodzież.

- Szkolenie dla młodych ludzi w Hiszpanii z umiejętności miękkich i generowania pomysłów.

- Praca online nad wspólną inicjatywą grup młodzieży z krajów partnerskich, która będzie promowała aktywność społeczną i edukację pozaformalną wśród młodych ludzi.

- Międzynarodowa Inicjatywa Młodzieżowa na Litwie, zaprezentowana wspólnie podczas obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2021 r. w Kłajpedzie.

- Opracowanie publikacji i raportów przedstawiających opis polityk młodzieżowych w różnych krajach Europy oraz metod edukacji pozaformalnej (Blended Mobility).

Projekt jest w 100% finansowany z Programu Erasmus+.

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept