Program Europa dla Obywateli

“Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.

Celem programu jest przyczynianie się do lepszego rozumienia zagadnień związanych z Unią, jej historią i różnorodnością przez obywateli Unii oraz promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

W ramach programu ,,Europa dla obywateli" Gmina Starachowice realizuje dwa projekty: ,,Rewizja - Pamiętając o przeszłości, przewidując przyszłość'' oraz ,,Future of Europe''.

eacea 2015 00550000 pl

Author: Kamil Stanos
kamil.stanos@starachowice.eu

Print