Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w USC

Poniżej zamieszczamy klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w USC.
Klauzule informacyjne dotyczą przetwarzania danych osobowych dla których administratorami są : Prezydent Miasta Starachowice oraz Ministerstwo Cyfryzacji (odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawiach).

1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach - czytaj więcej

2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji i Minissterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dotyczy ustwawy Prawo o aktach stanu cywilnego - T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm. oraz ustawy O zmianie imienia i nazwiska - T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 10.) - czytaj wiecej

3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji i Minissterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dotyczy ustawy O ewidencji ludności - T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm) - czytaj więcej

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Print