BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Straż Miejska

Komendant: Waldemar Jakubowski
Pokój: 2c (Olimpia)
tel.: 41-273-82-66
email: strazmiejska@starachowice.eu

//straz.starachowice.eu/


Do zadań Straży Miejskiej należy:

1. Ochrona ładu i porządku w miejscach publicznych.

2. Kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

4. Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb a także ustalanie w miarę możliwości świadków zdarzenia.

5. Działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz ujawnianiu ich sprawców i współdziałania w trym zakresie z policją i prokuraturą i innymi organami.

6. Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie udzielania im pomocy przy wykonywaniu ich zadań.

7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych oraz masowych.

8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i organizacjami społecznymi.

9. Nadzór nad pracą Centrum Monitoringu Miejskiego na zasadach określonych odrębnym Zarządzeniem Prezydenta.

10. Prowadzenie postępowania mandatowego oraz windykacja należności wynikających z tytułu mandatów karnych.

11. Przekazywanie do Wydziału Finansowego sprawozdań – na obowiązujących drukach – w zakresie przypisów, odpisów, wpłat należności z tytułu mandatów karnych za okresy miesięczne

Author: Paweł Jamski
pawel.jamski@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept