Referat Księgowości Budżetowej

Pracownicy Referatu Księgowości Budżetowej

Kierownik: Aneta Kozieł
stanowisko: inspektor
pokój: 203 (II piętro)
tel. 41-273-83-71
e-mail: aneta.koziel@starachowice.eu

Kinga Grosicka
stanowisko: podinspektor
pokój: 213 (II piętro)
tel. 41-273-82-91
e-mail: alicja.kaca@starachowice.eu
 
Anna Brych
stanowisko: inspektor
pokój: 212 (II piętro)
tel. 41-273-83-72
e-mail: anna.brych@starachowice.eu
 
Elżbieta Misiura
stanowisko: inspektor
pokój: 211 (II piętro)
tel. 41-273-82-93
e-mail: elzbieta.misiura@starachowice.eu
 
Lucyna Szerszeń
stanowisko: inspektor
pokój: 211 (II piętro)
tel. 41-273-82-93
e-mail: lucyna.szerszen@starachowice.eu
 
Anna Kurek
stanowisko: inspektor
pokój: 211 (II piętro)
tel. 41-273-82-93
e-mail: anna.kurek@starachowice.eu
 
Aneta Piasecka
stanowisko: inspektor
pokój: 209 (II piętro)
tel. 41-273-82-95
e-mail: aneta.piasecka@starachowice.eu
 
Mariola Chojecka
stanowisko: inspektor
pokój: 211 (II piętro)
tel. 41-273-82-93
e-mail: kinga.grosicka@starachowice.eu

Do zadań Referatu Księgowości Budżetowej należy:

  1. Księgowość wydatków bieżących i inwestycji.

  2. Kontrola formalno-rachunkowa i dekretacja dowodów.

  3. Sporządzanie poleceń przelewu w systemie bankowości elektronicznej.

  4. Obsługa finansowo - księgowa osobowego funduszu płac pracowników.

  5. Księgowość sum depozytowych.

  6. Obsługa finansowo - księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  7. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i materiałów.

  8. Ewidencja zaangażowania.

  9. Obsługa kasowa wydatków.

  10. Sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdań budżetowych, wydatków (jednostkowych i zbiorczych).

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print