BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Rzecznik Prasowy Urzędu

Rzecznik Prasowy: Iwona Tamiołło
Pokój: 127 (I piętro)
tel: 41-273-82-57
e-mail: rzecznikprasowy@starachowice.eu
e-mail: iwona.tamiollo@starachowice.eu

Do zadań Rzecznika Prasowego Urzędu należy:

1. Realizowanie polityki informacyjnej Urzędu, w tym m.in.:

1) przekazywaniem mediom informacji związanych z funkcjonowaniem Miasta i urzędu,

2) współpraca z Wydziałami i Referatami przy realizacji polityki informacyjnej Miasta i urzędu,

3) tworzenie pozytywnego wizerunku urzędu, dostarczanie dziennikarzom materiałów informacyjnych dotyczących tematyki miejskiej,

4) koordynowanie przepływu informacji przekazywanych mediom przez komórki organizacyjne urzędu.

2. Organizowanie konferencji prasowych.

3. Opracowywanie informacji o działaniach Prezydenta i Urzędu.

4. Prowadzenie banku informacji o Mieście i instytucjach w nim działających.

5. Prowadzenie i redagowanie miejskiej strony internetowej: www.starachowice.eu

6. Monitoring mediów.

7. Wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej związanej z działalnością samorządu.

8. Opracowywanie materiałów i redagowanie Miejskiego Informatowra Samorządowego.

Author: Iwona Tamiołło
rzecznikprasowy@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept