Biuro Rady Miejskiej

Pracownicy Biura Rady Miejskiej

Halina Zarzycka
Stanowisko: kierownik
Pokój: 131 (I piętro)
Tel: 41-273-83-12, fax : (41) 273-83-11
e-mail: halina.zarzycka@starachowice.eu

Anna Grudniewska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 131 (I piętro)
Tel: 41-273-83-10, fax: 41-273-83-11
e-mail: anna.grudniewska@starachowice.eu

Pokój: 131 (I piętro)

e-mail: radamiejska@starachowice.eu

Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:

 1. Obsługa organizacyjno - techniczna posiedzeń Rady.

 2. Przygotowywanie sprawozdań, informacji oraz innych materiałów dla Rady.

 3. Prowadzenie rejestru:  
  a) uchwał Rady,
  b) wniosków i interpelacji radnych.

 4. Zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu.

 5. Przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru, Prezydentowi, komórkom organizacyjnym urzędu i miejskim jednostkom organizacyjnym.

 6. Przekazywanie wniosków i interpelacji Prezydentowi.

 7. Wyliczanie diet dla radnych i dla Przewodniczącego Rady.

 8. Ewidencja i obsługa korespondencji kierowanej do Rady.

 9. Publikacja materiałów z posiedzeń komisji oraz sesji Rady na stronie BIP urzędu.

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print