Usuwanie drzew i krzewów

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2017 r. nie ma już obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach należących do osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W pozostałych przypadkach, bez względu na cel usunięcia i formę własności gruntu z którego jest usuwany, zniknął obowiązek posiadania zezwolenia na usunięcie:

Zmieniła się także wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz sposób ich naliczania. Stawka opłaty dla drzew wynosi 500 zł, a dla krzewów – 200 zł. Kwota opłaty za usunięcie drzewa jest ustalana poprzez mnożenie stawki opłaty i obwodu pnia wyrażonego w cm. Obwód do określenia opłaty będzie mierzony na wysokości 130 cm nad poziomem gruntu. W przypadku krzewów jest to mnożenie stawki opłaty i powierzchni krzewów w metrach kwadratowych.

Rada gminy może w formie aktu prawa miejscowego zmienić stawki opłaty oraz zwiększyć katalog przypadków zwolnionych z konieczności posiadania zezwolenia na usunięcie drzew.

Przepisy nowej ustawy będą stosowane również dla wszystkich spraw rozpoczętych w 2016 roku i niezakończonych ostateczną decyzją przed 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem, że kwota opłaty nie może być wyższa niż naliczona według poprzednich stawek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134)

Stanisław Drygulski
Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print