Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Lachy w Starachowicach

W dniu 21.06.2022 r. o godz. 10:00 odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Lachy 8,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0006, jako działka nr 645 o powierzchni 0,0432 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00011514/9.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Author: Agnieszka Mergalska

Print