Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:

  1. Cisowej – działka nr 187/1217 i działka nr 187/1216 (obręb 0006) z przeznaczeniem na powiększenie ogródka przydomowego, -kliknij treść zarządzenia
  2. Nad Młynówką – działka nr 693/13 (obręb 0005) z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik,-kliknij treść zarządzenia
  3. Romantycznej – działka nr 2601/9 i działka nr 2602/8 (obręb 0004) z przeznaczeniem na teren zielony - trawnik, - kliknij treść zarządzenia
  4. Piastowskiej – działka nr 346 (obręb 0001) z przeznaczeniem na dojazd do nieruchomości i teren zielony,kliknij treść zarządzenia
  5. Hutniczej – działka nr 1149/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem na dojazd do nieruchomości,-kliknij treść zarządzenia
  6. Składowej – działka nr 854/32 (obręb 0007) z przeznaczeniem na teren zielony, - kliknij treść zarządzenia
  7. Radomskiej – działka nr 1260 (obręb 0001) z przeznaczeniem pod pawilony handlowe i na salon fryzjerski, kliknij treść zarządzenia
  8. Ostrowieckiej – działka nr 477/4 (obręb 0007) z przeznaczeniem na ogródki przydomowe, tereny komunikacyjne i pod garaż, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon nr 41 273-82-27.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta

Miasta Starachowice

// - //

Ewa Skiba

Author: Agnieszka Suligowska

Print