Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące:


części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Starachowice, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych w Starachowicach przy następujących ulicach:
Długiej – działka nr 513 (obręb 0006) z przeznaczeniem na ogródek przydomowy,- kliknij treść zarządzenia
Kolejowej – działka 1127 (obręb 0005) z przeznaczeniem na dojście do nieruchomości i teren zielony – trawnik, - kliknij treść zarządzenia
według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.
Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta Starachowice

/-/
Marek Materek

Author: Agnieszka Suligowska

Print