Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 23.03.2021 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej
nr 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący:

- części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, przeznaczonej do ponownego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy Majówka – działka nr 1203/27 (obręb 0002) z przeznaczeniem na dojazd i dojście do garażu, - kliknij treść zarządzenia

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami odnośnie: pkt. 1 pok. 102 telefon nr 41 273-82-27.

Prezydent Miasta Starachowice

/-/

Marek Materek

Author: Agnieszka Mergalska

Print