Inne święta

Oprócz świąt państwowych, Gmina Starachowice organizuje również obchody następujących świąt:

 

dsc 2954

13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Święto ustanowione w hołdzie „Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.” (uchwała sejmu z dnia 14 XI 2007).

 

p1150001

2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto ustanowione z szacunku dla symbolu narodowego na mocy ustawy z dnia 20 II 2004 r.

 

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Święto ustanowione w celu „wspierania rozwoju idei samorządności i umacniania samorządu terytorialnego w Polsce” (uchwała sejmu z dnia 29 VI 2000).

 

dsc 2819

15 sierpnia Święto Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostało ustanowione w 1992 roku. Jest obchodzone
na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r.

Author: Adam Brzeziński
adam.brzezinski@starachowice.eu

Print