Zimowe oczyszczanie miasta

Zimowe utrzymanie dróg, chodników i ciągów pieszych pozostających w zarządzie Gminy Starachowice w sezonie zimowym 2018/2019 realizowane będzie na podstawie umów zawartych
w wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych. Stan sił i środków przewidzianych do Akcji Zima nie uległ zasadniczym zmianom w stosunku do roku ubiegłego i przedstawia się następująco:

1. Ręczne utrzymanie czystości i porządku na wybranych ciągach pieszych – około 27 500 m2

Wykonawcą będzie Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zielonych Henryk Pryciak ze Starachowic.
Wykonawca realizuje usługę zachowując niżej określone standardy utrzymania ciągów pieszych:

2. Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych

Wykonawcą jest MICRON Sp. z o.o., z Kielc.
Mechaniczne utrzymanie chodników gminnych na terenie miasta Starachowice reazlizowane będzie w ilości około 42 km. Tak jak w poprzednich sezonach miasto zostało podzielone na dwie Strefy:

W planowanym sezonie zimowym Gmina Starachowice będzie odśnieżała chodniki należące do Powiatu Starachowickiego.

W warunkach przetargowych ustalono następujące wymagania sprzętowe niezbędne do zimowego utrzymania chodników Strerfa I i II osobno dla każdej Strefy:

3. Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych

Wykonawcą jest P.B.MALIBUD Zbigniew Malicki ze Starachowic.
Mechaniczne utrzymanie jezdni dróg gminnych na terenie miasta Starachowice reazlizowane będzie w ilości około 130 km.

W warunkach przetargowych ustalono następujące kolejności i standardy zimowego utrzymania jezdni:

W zakresie potencjału technicznego wymagane jest dysponowanie:

Od 01.11.2018 r. w Urzędzie Miejskim prowadzone są całodobowe dyżury Straży Miejskiej zadaniem której jest koordynacja działań na terenach zarządzanych przez gminę oraz przekazywanie wniosków i interwencji mieszkańców odpowiednim zarządcom dróg lub osiedli.

Telefon Straży Miejskiej: 41 273 82 66.
Zadanie prowadzone przez Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska tel. 41 273 82 32.


Drogi nie będące w zarządzie Gminy Starachowice:

1. Drogi Krajowe - Rejon Dróg Krajowych

tel. 41 273 32 58 (od godz. 7 do 15)
tel. 41 273 61 70 (od godz. 15 do 7)

- Kielecka
- Aleja Niepodległości
- Ostrowiecka

2. Drogi Wojewódzkie - Obwód Drogowy Słupia Nowa

tel. 41 317 74 63, tel. kom. 606 383 409

- Kardynała Wyszyńskiego
- Aleja Armii Krajowej
- ul Bankowa i ul. Jadwigi Kaczyńskiej
- Radomska /od 1-go Maja – do granic miasta/.

3. Drogi Powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych

tel. 41 273 02 27

- Iłżecka /od Targowej do granic miasta/
- Długa
- Zgodna
- 6-go Września /od Miodowej do Nowowiejskiej/
- Nowowiejska
- Miodowa /do al. Wyzwolenia do 6-go Września/
- Radomska /od Kieleckiej do 1-go Maja/
- Piłsudskiego /od Dworcowej do Hutniczej/
- Oświatowa
- Szkolna
- Majówka
- Leśna
- Kolejowa
- Spółdzielcza
- Targowa
- 17-go Stycznia
- Dworcowa
- Hutnicza
- Warszawka

4. Drogi wewnętrzne

- SSM – tel. 41 275 63 40
- SM „WANACJA” - tel. 41 273 39 10

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print