Zapytania i uwagi

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje i interwencje, dotyczące odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście, należy zgłaszać:

UWAGA! Zgodnie z uchwałą Nr IX/2/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 3 sierpnia 2018 r., poz. 2759) - reklamacje należy składać następnego dnia roboczego do godziny 12.00 do wykazanych powyżej jednostek. Reklamacje składane po terminie nie będą uwzględnione.

Wszelkie zapytania dotyczące deklaracji i opłat należy zgłaszać:

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print