Zapytania i uwagi

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje i interwencje, dotyczące odbioru odpadów komunalnych w naszym mieście, należy zgłaszać:

Wszelkie zapytania dotyczące deklaracji i opłat należy zgłaszać:

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print