Drogi gminne

Za nadzór nad realizacją i koordynowaniu prac nad pracami konserwacyjnymi dróg gminnych odpowiada Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Tel. 41 2738234, 41 2738299, 41 2738232 e-mail: komunalny@starachowice.eu

Firmy odpowiedzialne za realizację usługi konserwacji dróg gminnych w mieście:

Firma odpowiedzialne za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminnym w 2016 roku jest Elektro-Kompleks ze Starachowic, tel. 502-235-502.

Firma odpowiedzialna za realizację usługi konserwacji i odnowienia istniejącego oznakowania drogowego (poziomego i pionowego) na gminnych drogach jest w 2016 roku Firma M-ZNAK z Kielc, tel.790-313-123.

Author: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Print