Stały Rejestr Wyborców

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A I CZĘŚCI B OSÓB STALE ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE STARACHOWIC, A NIE POSIADAJĄCYCH ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Wyborcy zameldowani na pobyt stały w Starachowicach wpisani są z urzędu do rejestru wyborców Starachowic. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na terenie Starachowic bez zameldowania na pobyt stały w Starachowicach, mogą być wpisani do rejestru wyborców wyłącznie na swój wniosek. Wyborcy stale zamieszkali w Starachowicach pod innym adresem, niż adres ich zameldowania na pobyt stały w Starachowicach, mogą być wpisani do rejestru wyborców, pod adresem faktycznego zamieszkania. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

♦ KOGO DOTYCZY

♦ CZAS REALIZACJI

♦ WYMAGANE DOKUMENTY

♦ OPŁATY

♦ TRYB ODWOŁAWCZY 

♦ MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

♦ PODSTAWY PRAWNE

 

• DANE KONTAKTOWE

Urząd Miejski w Starachowicach

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

tel: 41 273-83-46, 41 273-82-45, 41 273-82-47

e-mail: sprawyobywatelskie@starachowice.eu

Serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: poniedziałek 7:30 do 16:30 i od wtorku do piątku 7:30 do 15:30

Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Print