nowe książki

Książki naszych marzeń


książki"Książki naszych marzeń”

to rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących

szkoły podstawowe i szkoły artystyczne

realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów

przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Dokumenty:

Uchwała Rady Ministrów

Rozporządzenie Rady Ministrów

Lista szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w programie "Książki naszych marzeń"

Author: Monika Gross
monika.gross@starachowice.eu

Print