budynek szkoły

Rok szkolny 2015/2016

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego.

 

Informacja - realizacja zadań

Informacja - wyniki sprawdzianów

Prezentacja

Author: Monika Gross
monika.gross@starachowice.eu

Print