Zasoby mieszkaniowe Gminy Starachowice

Pracownicy UM odpowiedzialni za administrowanie zasobami lokalowymi Gminy Starachowice

Kierownik: Malwina Skrzyniarz- Pióro
Pokój: 8 (parter)
tel: 41-273-82-51
email: lokalowy@starachowice.eu

Ewa Orczyk
Stanowisko: główny specjalista
Pokój: 12 (parter)
Tel: 41-273-82-52
e-mail: ewa.orczyk@starachowice.eu

Ewa Stępień
Stanowisko: inspektor
Pokój: 12 (parter)
Tel: 41-273-82-52
e-mail: ewa.stepien@starachowice.eu

Igor Klar
Stanowisko: inspektor
Pokój: 12 (parter)
Tel: 41-273-82-52
e-mail: igor.klar@starachowice.eu

Ewa Góźdź
Stanowisko: podinspektor
Pokój: 14 (parter)
Tel: 41-273-82-54
e-mail: ewa.gozdz@starachowice.eu

Teresa Tyczyńska
Stanowisko: umowa cywilnoprawna
Pokój: 14 (parter)
Tel: 41-273-82-54

Grzegorz Jaroszek
Stanowisko: inspektor
Pokój: 26 (parter)
Tel: 41-273-82-83
e-mail: grzegorz.jaroszek@starachowice.eu

Akty prawne

UCHWAŁA NR IV/10/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice.

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Print