Umowa na budowę Eko Spalarni podpisana

W Starachowicach powstanie Instalacja Odzysku Energii. Prezes spółki Zakładu Energetyki Cieplnej Pan Marcin Pocheć podpisał umowę z wykonawcą inwestycji firmą CONTROL PROCESS S.A.

222781917 180415957413881 6274676349981720544 n 2

Starachowice są jednym z pierwszych miast w Polsce w którym zostanie zrealizowane zadanie bezpieczne dla środowiska i w pełni ekologiczne. Do produkcji energii cieplnej i elektrycznej będzie używana wysoko kaloryczna frakcja pochodząca ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych. Instalacja w pełni jest zgodna z wytycznymi i zaleceniami Unii Europejskiej dotyczącymi tego typu Instalacji. W całości wypełnia wymagania BAT - mówi wiceprezes firmy Control Process S.A. Pan Tomasz Wiatr. 

Przedmiotem umowy jest wybudowanie nowej instalacji termicznego przetwarzania paliwa alternatywnego z segregowanych odpadów komunalnych z produkcją energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. IOE jest kompleksowym rozwiązaniem problemu zagospodarowania wyselekcjonowanych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego ich potencjału energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej do systemu ciepłowniczego. Instalacja Odzysku Energii to, swoista elektrociepłownia, w której stosowanym paliwem są̨ odpady komunalne, które nie nadają̨ się̨ do recyklingu i których zgodnie z prawem nie można składować́. Starachowicka proekologiczna inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscu obecnie działającej ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej.

231451823 367676178052946 6522065159795367756 n

Zakres przedsięwzięcia: wykonanie hali przyjęcia odpadów i wykonanie budynku technologicznego na potrzeby paleniska, kotła na olej termalny i urządzeń pomocniczych oraz modernizacja istniejących budynków na potrzeby instalacji ORC. ( wykorzystanie energii ze spalin do produkcji prądu elektrycznego)

Wielkość IOE została tak dobrana, aby zagospodarować lokalnie dostępne odpady komunalne oraz zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby centralnej ciepłej wody (c.c.w.) z sieci ciepłowniczej w Starachowicach.

Realizacja projektu będzie stanowiła modelowy przykład częściowej samowystarczalności energetycznej regionu na bazie wykorzystania energii z odpadów produkowanych i wykorzystywanych energetycznie w jednym regionie, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi dla sektora gospodarowania odpadami komunalnymi, co ograniczy negatywny wpływ na zdrowie ludzi i ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

Koszt realizacji zadania to brutto: 102 679 170,00 zł

Spółka zabezpieczyła finansowanie projektu przez preferencyjną pożyczkę̨ z WFOŚiGW w Kielcach, która w 30% zostanie umorzona po zrealizowaniu zadania, umorzenie pożyczki w kwocie 22 369 800,00 zł, wartości pożyczki 74 566 000, 00 zł. Pozostała kwota to wkład własny i kredyt uzupełniający.

W przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie Instalacji Odzysku Energii ogłoszonym przez miejską spółkę Zakład Energetyki Cieplnej wystartowały dwa konsorcja firm. Zaproponowane stawki za realizację projektu oscylowały wokół 100 mln zł brutto. Firmą, która wygrała postępowanie jest CONTROL PROCESS S.A.

Zakończenia realizacji inwestycji planowane jest w terminie 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Korzyści dla miasta:

1. Zahamowanie wzrostu cen ciepła.

2. Ograniczenie wzrostu kosztów energii elektrycznej poprzez jej własna produkcję w IOE.

3. Tańsze przyłączenie nowych odbiorców ciepła.

4. Ograniczenie problemu składowania odpadów.

5. Uzyskanie dodatkowych przychodów za odbiór odpadów i ze sprzedaży energii elektrycznej.

6. Zmniejszenie kosztów związanych z zakupem praw do emisji CO2.

7. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłów węglowych.

Author: Izabela Wrona
izabela.wrona@starachowice.eu

Print