Baza nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 Położenie i oznaczenie nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Powierzchnia

 Cena netto w zł

miasto Starachowice
Aleja Świętego Jana Pawła II / Paderewskiego
działka nr 1891/13
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E5 Południe" – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych lub jako obiekty dobudowane o pow. całkowitej do 100 m2. 0,1604 ha 270 000,00
lokal mieszkalny nr 4
ul. Warszawska 5
działka nr 43/10
obręb 0002
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starachowice - na obszarze jednostki strukturalnej B5 - STADION – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami.”

powierzchnia użytkowa lokalu

20,00 m2

+ piwnica 5,22 m2

+ komórka 9,28 m2

55 000,00

miasto Starachowice
ul. Kopalniana
działki nr: 

 1) 1286/3

2) 1286/5

 obręb 0002

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B5 - Stadion" – teren osiedla wielorodzinnego i jednorodzinnego z usługami podstawowymi oraz ponadpodstawowymi o głównej funkcji usług ogólnomiejskich oraz mieszkaniowej z dopuszczeniem rzemiosła produkcyjnego.

1) 0,0449 ha

2) 0,0604 ha

1) 135 000,00

2) 145 000,00

miasto Starachowice
ul. Kielecka 3
działka nr 364/5
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zabudowy jednorodzinnej,
duże rezerwy terenów budowlanych.
 1,7838 ha 4 500 000,00
miasto Starachowice
ul. Ostrowiecka
działki nr 2575/1 i 2575/3
obręb 0004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"D5 - Piachy" – tereny ulicy w ciągu drogi krajowej KGP42. 0,8166 ha 460 000,00
miasto Starachowice
ulWesoła
działka nr 261
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy. 0,0713 ha 52 845,53
lokal użytkowy
ul. Piotra Wysockiego 1
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
działka nr1264/11
obręb 0004
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starachowice - na obszarze jednostki strukturalnej „E5 Południe” - tereny zabudowy mieszkaniowej wysokiej intensywności z usługami.

powierzchnia użytkowa lokalu

20,66 m2

60 000,00
miasto Starachowice
ul. Brązowa
działka 1312
obręb 0002
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego B-3 CENTRUM „MANHATAN” - ZP-2 – obszary zieleni parkowej.  0,0439 ha 72 000,00
miasto Starachowice
ul. Radomska 
działki nr 12/1 i 12/5
obręb 0002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B1 - RADOMSKA" – lasy ochronne 1,4987 ha 2 450 000,00
miasto Starachowice
ul. Podgórze 107 
działka nr 764
obręb 0004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E2 - WIERZBOWA, TRZECH KRZYŻY" – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami istniejące/rozwojowe. 0,0251 ha  25 000,00
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Print