Baza nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

 Położenie i oznaczenie nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Powierzchnia

 Cena netto w zł

miasto Starachowice
ul. Brązowa
działka 1312
obręb 0002
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego B-3 CENTRUM „MANHATAN” - ZP-2 – obszary zieleni parkowej.  0,0439 ha 30 000,00

miasto Starachowice
ul. Krańcowa
działka 107/7
obręb 0006

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"24 Łazy Przemysłowe" – strefa aktywności gospodarczych 0,1219 ha 70 000,00
miasto Starachowice
ul. Młynarska
działka 188
obręb 0005
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"16 Młynówka" – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,3401 ha 275 000,00
miasto Starachowice
Aleja Świętego Jana Pawła II / Paderewskiego
działka nr 1891/13
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E5 Południe" – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach budynków mieszkalnych lub jako obiekty dobudowane o pow. całkowitej do 100 m2. 0,1604 ha 203 252,03
miasto Starachowice
ulWesoła
działka nr 261
obręb 0003
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E3 - KIELECKA" – teren zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy. 0,0713 ha 40 650,41
miasto Starachowice
ul. Radomska 
działki nr 12/1 i 12/5
obręb 0002
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"B1 - RADOMSKA" – lasy ochronne 1,4987 ha 2 450 000,00
miasto Starachowice
ul. Podgórze 107 
działka nr 764
obręb 0004
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -"E2 - WIERZBOWA, TRZECH KRZYŻY" – tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej intensywności i wysokości z usługami istniejące/rozwojowe. 0,0251 ha  25 000,00
Author: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Print