Zaproszenie do prac nad Budżetem Obywatelskim

Szanowni Państwo

Pragnę zaprosić Państwa do pracy w zespole opracowującym regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice na 2018 i lata przyszłe.

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Radni Rady Miejskiej w Starachowicach podjęli Uchwałę Nr XI/7/2014 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Starachowic dotyczących budżetu Miasta Starachowice (tzw. Budżet Obywatelski).

Zadaniem powołanego zespołu będzie opracowanie zmiany regulaminu Budżetu Obywatelskiego, uwzględniającego wniesione uwagi przez mieszkańców miasta.

W dniu 12.09.2016 r. o g 1600 w sali 130 odbędzie się spotkanie zespołu ds. budżetu obywatelskiego powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Z poważanie

Prezydent Miasta

Marek Materek

Author: Recenzenci

Print