Dziś konsultacje w sprawie Parku Miejskiego

Prezydent Miasta Marek Materek zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Parku Miejskiego. Dziś godzina 17.00 spotykamy się w Praku Miejskim na skwerze od strony ul. Radomskiej.

W ramach tego spotkania odbędzie się debata na temat przyszłości Parku Miejskiego, spotkanie Starachowickiego Klubu Śniadaniowego, zajęcia fitness, a dla najmłodszych mieszkańców gry i zabawy prowadzone przez animatorów.

Odbudowa amfiteatru, street work park, zjeżdżalnia na naturalnym podłożu, wydzielenie roślinnych obszarów tematycznych - to tylko niektóre pomysły na zagospodarowanie przestrzenne i działania społeczne dotyczące Parku Miejskiego w Starachowicach.

Wszystkie pomysły poddane zostaną konsultacjom społecznym, które potrwają od 16 września do 16 października 2016 r. W tym czasie, aby dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców, zaplanowana jest seria spotkań konsultacyjnych w różnych częściach miasta.

Dodatkowo 4 października odbędzie się seria spotkań w ramach kawiarenek obywatelskich, które będą prowadzone w 3 mobilnych punktach konsultacyjnych na terenie miasta.

W nieformalnej atmosferze odbędą się dyskusje, a ponadto mieszkańcy będą mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag w wersji elektronicznej poprzez specjalną ankietę.

Swoje uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać również w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem ankiety dostępnej na bip.um.starachowice.pl w zakładce Tablica ogłoszeń/Konsultacje społeczne/Konsultacje – Park Miejski oraz na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”. Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: rewitalizacja@starachowice.eu lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Starachowicach do Biura Obsługi Mieszkańców, ul. Radomska 45.

Konsultacje społeczne Parku Miejskiego są pierwszymi z całego cyklu zaplanowanych konsultacji w ramach projektu „Starachowice OD nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

plakat starachowice konsultacje

Author: Recenzenci

Print