Dzień Sybiraka

16 września starachowiczanie uczcili Sybiraków oraz ofiary agresji ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 r.

Przypomnijmy, że 77 lat temu Związek Radziecki wypełniając postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow zaatakował Polskę walczącą z Niemcami. W wyniku porozumienia niemiecko-radzieckiego z dnia 28 IX 1939 r. zwycięzcy wyznaczyli przez terytorium Polski linię demarkacyjną, dzielącą Polskę na dwie strefy okupacyjne.

 

 

dsc 7542

 

 

 

Polową Mszę Świętą w intencji Sybiraków odprawił i homilię wygłosił ksiądz dziekan Marek Janas, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6. We mszy uczestniczyły władze miasta i powiatu, przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych, Sybiracy, kombatanci, dzieci i młodzież szkolna, asysta honorowa ze Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz poczty sztandarowe.

 

 

dsc 7572

 

 

 

Głos zabrał prezydent Marek Materek, który przypomniał, że spotykamy się w tym dniu, by przypomnieć tragiczne wydarzenie z historii miasta jako przestrogę dla następnych pokoleń, przewodniczący Andrzej Pruś, który odczytał list wojewody Agaty Wojtyszek, oraz Kazimierz Dziekoński, przewodniczący Koła Sybiraków w Starachowicachdsc 7583

 

 

 

Następnie zgromadzone delegacje i przedstawiciele złożyli wiązanki pod pomnikiem:

-prezydent Marek Materek i zastępca prezydenta Jerzy Miśkiewicz,

-przewodniczący rady miejskiej, pan Włodzimierz Orkisz,

-wiceprzewodniczący sejmiku województwa, pan Andrzej Pruś

-członek zarządu powiatu starachowickiego Lidia Dziura,

 

 

 

dsc 7596

 

delegacja Związku Sybiraków na czele z przewodniczącym Kazimierzem Dziekońskim,

-przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, kpt. Piotr Rokita,

-delegacja Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,

-delegacja Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich,

-delegacja Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju,

-przewodniczący organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN, pan Jan Seweryn,

-w imieniu szkół podstawowych i gimnazjów – delegacja Szkoły Podstawowej nr 6,

-delegacja Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego,

-delegacja Hufca Związku Harcerstwa Polskiego,

Ponadto w uroczystości udział wzięli – między innymi – dyrektorzy szkół: Alfreda Kiełek (SP nr 6), Krzysztof Rokita (Gimn. nr 3), Anna Salamon (Gimn. nr 4) oraz Małgorzata Małek (ZDZ).

 

 

dsc 7617

 

 

Posterunek honorowy przy pomniku objęli harcerki z drużyny działającej przy Gimnazjum nr 2. Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty”.

 

 

dsc 7545 1

 

 

Organizatorem obchodów był prezydent Marek Materek oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im Obrońców Westerplatte. O bezpieczeństwo uczestników uroczystości zatroszczyła się Straż Miejska.

Rano, o godzinie 9:50, w Szkole Podstawowej nr 6 na osiedlu „Lubianka”, odbyła się żywa lekcja historii dla dzieci klas od 3 do 6. Gościem specjalnym lekcji był pan Kazimierz Dziekoński, który jako dziewięciolatek trafił wraz z rodzicami na Syberię.

Po południu, od godziny 14:00 do godziny 17:00 odbył się konkurs modelarski dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: „Szkoły podstawowe” i „Gimnazja” oraz – w związku z 77. rocznicą napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 r. – w kategorii specjalnej pn. „Wrzesień 1939 r.”.

Jury konkursu wyróżniło następujące prace:

Krzysztofa Domańskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w kategorii „szkoły podstawowe” (opiekun: Barbara Wrzosowska)

Igora Kończaka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w kategorii „szkoły podstawowe” (opiekun: Barbara Wrzosowska)

Przemysława Jarego z Gimnazjum nr 2 w kategorii „gimnazja” (opiekun: Anna Rozwadowska)

Przemysława Jarego z Gimnazjum nr 2 w kategorii „Wrzesień 1939” (opiekun: Anna Rozwadowska)

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci plastikowych modeli redukcyjnych.

Dla uczestników i publiczności został przeprowadzony konkurs z wiedzy o Wrześniu 1939 roku. Nagrodami w konkursie były plastikowe modele redukcyjne.

 

Author: Recenzenci

Print