Projekty realizowane

Starachowice przyjazne środowisku - zakup zamiatarek ulicznych w celu zmniejszenia zanieczyszczenia na terenie Gminy Starachowice

logo wfosigw

Informacje dotyczące projektu:
Wartość całkowita projektu: 1 500 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 159 000,00 PLN
Źródło dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
Termin realizacji: 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Gmina Starachowice

 

Opis projektu:
Planuje się zakup 2 zamiatarek: jedna do 12 t, służąca do zamiatania ulic o dużym natężeniu ruchu oraz druga do 3,5 t, służąca do zamiatania ulic o mniejszym natężeniu ruchu. Zamiatarki zostaną wydzierżawione spółdzielni "Starachowiczanka", która będzie odpowiedzialna za realizację harmonogramu oczyszczania ulic. Planowany roczny efekt ekologiczny tj. redukcja pyłu PM10 w związku ze zwiększeniem częstotliwości zamiatania będzie wynosił 21.356 t/km.

O utrzymanie czystości na ulicach Starachowic dbać będzie nowo zakupiona zamiatarka uliczna marki Schmidt. Gmina Starachowice docelowo planuje zakup dwóch takich maszyn w ramach projektu pn.„Starachowice przyjazne środowisku – zakup zamiatarek ulicznych, w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy”.

 

img 0457

 

Zamiatarka SK 660, zabudowywana na podwoziu samochodu ciężarowego, zaprojektowana została do szybkiego i skutecznego usuwania zanieczyszczeń z ulic i placów. Maszyna usuwa mechanicznie nieczystości na szerokości 3.500 mm, zabudowana jest na seryjnie produkowanym podwoziu samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Atego. Zastosowanie pakietu tłumiącego hałas umożliwia pracę zamiatarką również w godzinach nocnych.
Obok typowego zamiatania, zamiatarkę SK 660 można wykorzystywać również do wielu innych zadań. Zastosowanie dodatkowej szczotki przedniej, poza zwiększeniem zasięgu pracy, umożliwia zamiatanie krawężników lub usuwanie zielska. Belka zmywająca, zmniejszając stopień zapylenia, ale może być także stosowana do mycia silnie zabrudzonych nawierzchni. Koszt zakupu maszyny sprzątającej to 959.400 zł.

 

img 0450

 

W spotkaniu podczas którego nastąpiło przekazanie kluczyków i testowanie sprzętu uczestniczyli; Prezydent Starachowic Marek Materek, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ryszard Gliwiński, Dyrektor ds. Projektów Specjalnych Aebi Schmidt Polska Sp z o.o. Piotr Barnak oraz Prezes Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka Jarosław Warszawa.
- Gmina Starachowice na zakup 2 zamiatarek zaciągnęła pożyczkę, częściowo umarzalną, w wysokości blisko 1 mln 300 tys zł. Roczne oprocentowanie pożyczki to 3 proc., po osiągnięciu określonych efektów ekologicznych pożyczka zostaje umorzona w wysokości 15 proc – informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Za to wsparcie chciałbym podziękować Wojewodzie Świętokrzyskiemu pani Agacie Wojtyszek i Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej panu Ryszardowi Gliwińskiemu. Dla Gminy Starachowice taki zakup jest bardzo opłacalny, jedna zamiatarka już pracuje na ulicach naszego miasta a druga, mniejsza do naszego miasta trafi w ciągu miesiąca.
Uczestnicząca w spotkaniu wojewoda podkreśliła walor ekologiczny tego typu sprzętu i wyposażenie zamiatarki w filtr cząstek stałych PM 10 co sprawia, że spełnia ona również wytyczne dotyczące ochrony środowiska w zakresie zapylenia.
- Jednym z działań przyczyniających się do zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery jest użytkowanie do sprzątania miasta profesjonalnej zamiatarki, którą zakupiono przy wsparciu WFOiGW - informuje Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. - To duże wsparcie dla gminy i dziękuję panu prezesowi, że dbając o czyste powietrze w województwie świętokrzyskim promuje programy rządowe z których korzystają gminy i powiaty.
- Zakup taki z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza - mówi Prezes Zarządu WFOŚiGW Ryszard Gliwiński. - Wojewódzki Fundusz zaprasza do korzystania z środków przeznaczonych nie tylko na zakup zamiatarek, mamy całą gamę programów związanych z ochroną powietrza; są to programy „Zorza”, „Świt”, „Aura”. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do korzystania z środków przeznaczonych na ochronę powietrza.
Programy te skierowane są nie tylko do jednostek samorządowych ale także do indywidualnych mieszkańców, więcej informacji na temat wymienionych programów znaleźć można na stronie; www.wfos.com.pl

W poprzednich latach Gmina Starachowice dbając o letnie utrzymanie czystości na ulicach miasta wynajmowała sprzęt sprzątający, teraz będzie dysponowała własnym.
- Po raz pierwszy od wielu lat udało się Gminie Starachowice dojść do porozumienia ze Starostwem Powiatowym w kwestii letniego utrzymania ulic powiatowych znajdujących się na terenie miasta – informuje prezydent. - Takie porozumienie podpisaliśmy a za sprzątnie ulic miejskich i powiatowych odpowiedzialna będzie Spółdzielnia Socjalna Starachowiczanka, która zakupiony sprzęt będzie użytkowała.

Za przekazany sprzęt dziękował prezes Spółdzielni Socjalnej Starachowiczanka Jarosław Warszawa. - Zamiatarka jest profesjonalna, jesteśmy zadowoleni nie ukrywam i trochę przerażeni, bo odpowiedzialność za użytkowanie takiego sprzętu jest ogromna, ale damy radę. Serdecznie dziękuję.

 

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Drukuj