Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Młynarskiej

W dniu 18.01.2022 r. o godz. 10:00 odbył się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ulicy Młynarskiej,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0005, jako działka nr 188 o powierzchni 0,3401 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00006952/3.

Przetarg ten zakończył się wynikiem pozytywnym.

Pełna informacja o wyniku tego przetargu-kliknij tutaj.

Autor: Agnieszka Mergalska

Drukuj