Informacja o wykazach nieruchomości wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Starachowicach

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni, wywieszony został wykaz

dotyczący części nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Starachowice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na budowę salonu rowerowego, położonej w Starachowicach przy ulicy Radomskiej, stanowiącej części działki nr 12/5 (obręb 0002), zgodnie z załącznikiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl. - kliknij treść zarządzenia

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pok. 102 telefon nr 41 273-82-27. 

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

// - //

Ewa Skiba

 

 

Autor: Agnieszka Suligowska

Drukuj