Sekretarz Miasta

sekretarz 3 Sekretarz Miasta - Barbara Szymańska

 Absolwenta Politechniki Radomskiej im. Kazimierza   Pułaskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Finanse.

 Pracę zawodową rozpoczęła w PSS „Społem” w Kielcach na   stanowisku referenta. Od roku 1985 zatrudniona w Szkole   Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w   Starachowicach,   na stanowisku   referenta, a następnie       na stanowisku sekretarza szkoły.

 Od 1 września 2016 roku do 11 lutego 2019 roku kierownik Oddziału ds. Dochodów Budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

 Od 12 lutego 2019 roku objęła stanowisko Sekretarza Miasta w Urzędzie Miejskim w Starachowicach.

 Ukończone kursy: obsługi SIO, pedagogiczny, certyfikat księgowego.

 

 

 

Janusz Koza – wz. Sekretarza Miasta

 

Dane kontaktowe

Sekretarz Miasta

Pok. 129 (I piętro)

tel: 41-273-82-94

e-mail: sekretarz@starachowice.eu

Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Drukuj