BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Organizacyjny

 

Pracownicy Referatu Organizacyjnego

Tomasz Kukliński
Stanowisko: kierownik
Pokój: 223 (II piętro)
Tel: (0-41) 273-83-52
e-mail: tomasz.kuklinski@starachowice.eu
e-mail: obslugaurzedu@um.starachowice.pl

Beata Gorczyca
Stanowisko: inspektor
Pokój: 223 (II piętro)
Tel: (0-41) 273-83-52
e-mail: beata.gorczyca@starachowice.eu

Jerzy Krzemiński
Stanowisko: inspektor
Pokój: 223 (II piętro)
Tel: (0-41) 273-83-52
e-mail: jerzy.krzeminski@starachowice.eu
e-mail: obslugaurzedu@um.starachowice.pl

Magdalena Stojecka
Stanowisko: inspektor
Pokój: 127 (I piętro)
Tel: (0-41) 273-82-07
e-mail: magdalena.stojecka@starachowice.eu

Małgorzata Palpuchowska
Stanowisko: Pomoc Administracyjna
Pokój: 128 (I piętro)
Tel: (0-41) 273-83-86
e-mail: malgorzata.palpuchowska@starachowice.eu

Robert Smuga
Stanowisko: referent
Pokój: 128 (I piętro)
Tel: (0-41) 273-82-06
e-mail: robert.smuga@starachowice.eu
e-mail: bop@um.starachowice.pl

Kamila Sprzączka
Stanowisko: inspektor
Pokój: 124 (I piętro)
Tel: (0-41) 273-82-02
e-mail: kamila.sprzaczka@starachowice.eu
e-mail: sekretariat@um.starachowice.pl

 

Biuro Obsługi Mieszkańców

Agnieszka Krzepkowska
Stanowisko: inspektor
Pokój: 1 (parter)
Tel: (0-41) 273-83-30
e-mail: agnieszka.krzepkowska@starachowice.eu
e-mail: bom@um.starachowice.pl

Aleksandra Malesza
Stanowisko: podinspektor
Pokój: 1 (parter)
Tel: (0-41) 273-83-31
e-mail: aleksandra.malesza@starachowice.eu
e-mail: bom@um.starachowice.pl

 

Kancelaria Ogólna

Anna Maciąg
Stanowisko: pomoc administracyjna
Pokój: 126 ( I piętro)
Tel: (0-41) 273-83-07
e-mail: kancelaria@um.starachowice.pl

Pracownicy obsługi technicznej

Tadeusz Głowacki
Jarosław Bujnowski
Marek Śmigielski
Krzysztof Stępień
Renata Minda
Anna Piłat
Krystyna Marcula
Grażyna Słowak
Wiesława Żelazowska
Dorota Gawłowska

 

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:
1. Sprawowanie zarządu nad budynkami administracyjnymi, gospodarka lokalami biurowymi urzędu oraz zabezpieczenie mienia urzędu.
2. Planowanie i prowadzenie inwestycji i remontów budynków administracyjnych urzędu, sprawowanie nadzoru nad realizacją tych zadań oraz prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego.
3. Prowadzenie spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego.
4. Prowadzenie gospodarki transportem samochodowym urzędu, w tym:
1) prowadzenie ewidencji samochodów służbowych Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji kart drogowych,
3) prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy kierowców samochodów służbowych urzędu.
5. Wykonywanie w zakresie zleconym zadań związanych z wyborami: Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP,
do Parlamentu Europejskiego, samorządu oraz referendów, w tym ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz zapewnienie ich wyposażenia na czas wyborów i referendów, gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wybory i referenda.
6. Prowadzenie rejestru pieczęci i pieczątek służbowych oraz spraw związanych z ich wykonaniem.
7. Techniczna obsługa konferencji, narad i spotkań organizowanych przez urząd.
8. Zapewnienie czystości i estetyki w pomieszczeniach biurowych w urzędzie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą sprzątaczek, pracowników gospodarczych oraz konserwatorów.
9. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem uroczystości i okolicznościowych spotkań organizowanych przez urząd.
10. Zapewnienie zaopatrzenia materiałowego i technicznego, w tym materiałów i pomocy biurowych, prasy, książek, literatury fachowej, druków i formularzy, zakup sprzętu i urządzeń biurowych.
11. Prowadzenie spraw ubezpieczeń majątkowych urzędu i gminy.
12. Organizowanie i dokumentowanie pracy Prezydenta i Zastępców Prezydenta.
13. Prowadzenie sekretariatów Prezydenta i Zastępców Prezydenta.
14. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Prezydenta - publikacja zarządzeń na stronie BIP urzędu.
15. Prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta.
16. Koordynowanie i wprowadzanie danych do systemu sprawozdań GUS.
17. Prowadzenie dokumentacji związanej z porozumieniami zawartymi z organami administracji rządowej
i samorządowej.
18. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem miasta w związkach i stowarzyszeniach.
19. Sporządzanie zbiorczych sprawozdań, analiz i ankiet.
20. Obsługa techniczno - organizacyjna posiedzeń kolegium Prezydenta Miasta oraz udostępnianie informacji w tym zakresie.
21. Przekazywanie pism do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
22. Załatwianie spraw nie toczących się w trybie postępowania administracyjnego i nie objętych zakresem zadań innych komórek organizacyjnych urzędu.
23. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń publicznych.
24. Nadzór nad działalnością Młodzieżowej Rady Miasta Starachowic i Starachowickiej Rady Seniorów.
25. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków.
26. Prowadzenie Rejestru Wniosków o udostępnianie informacji publicznej.
27. Zadania w zakresie pracy i prowadzenia Biura Obsługi Mieszkańców:
1) Udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie oraz strukturze organizacyjnej urzędu.
2) Udostępnianie formularzy wniosków dotyczących załatwiania spraw w urzędzie.
3) Przyjmowanie adresowanych do urzędu podań, pism, skarg i wniosków.
4) Dekretacja dokumentów do poszczególnych komórek organizacyjnych.
5) Obsługa stanowiska przyjmowania i potwierdzania odbioru dokumentów elektronicznych Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
28. Zadania w zakresie obsługi i prowadzenia Kancelarii Ogólnej:
1) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.
2) Dekretacja dokumentów w obiegu elektronicznym do poszczególnych komórek organizacyjnych.
3) Wykonywanie usług kserograficznych na potrzeby komórek organizacyjnych urzędu.
4) Dystrybucja prasy w urzędzie.
5) Prowadzenie magazynu administracyjnego.
29. Współuczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania monitoringu miejskiego.

Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego:
pokój: 1 (parter)
telefon: /41/ 273-83-30, /41/ 273-83-31
fax: /41/ 273-83-32
adres e-mail:
bom@um.starachowice.pl
komunikator internetowy Skype: umstarachowice


Zapraszamy
Poniedziałek: 7.30 - 16.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30


Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańców
W Urzędzie funkcjonujonuje rozwiązanie umożliwiające klientom posiadającym kwalifikowany podpis elektroniczny, przesyłanie pism do Urzędu pod adresem internetowym skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl oraz za pomocą portalu http://epuap.gov.pl/ na adres /umstarachowice/skrytka

W ramach biura utworzono trzy stanowiska, które świadczą nastepujące usługi:
Stanowisko 2 - Referat Podatków i Opłat
Stanowisko 3 - Referat Architektury, Planowania Przestrzennego, Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami
Stanowisko 5 - Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych

Formularze przypisane do odpowiednich procedur administracyjnych:
Referat Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta
Referat Organizacyjny
Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG)
Zezwolenia na alkohol
Transport Drogowy
Gospodarka Nieruchomościami
Gospodarka komunalna
Mieszkania Komunalne
Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami
Architektura i Planowanie Przestrzenne
Podatki i Opłaty
Sprawy meldunkowe i dowodowe
Stypendia, nagrody i wyróżnienia
Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Autor: Robert Smuga
robert.smuga@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję