Programy profilaktyki uzależnień

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023

 

RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK

RAMOWY PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 ROK

 

Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA 2019 rok

Raport GPPN 2019 rok

Sprawozdanie Finansowe z realizacji zadań GPPiRPA oraz GPPN za 2019 rok

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Drukuj