Program Współpracy Gminy Starachowice

Roczny Program Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

 

Roczny Program Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

 

Roczny Program Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

 

Roczny Program Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 

 

Roczny Program Współpracy Gminy Starachowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Autor: Leszek Kowalski
leszek.kowalski@starachowice.eu

Drukuj