Informacja o wywieszonych wykazach na tablicy ogłoszeń na 28.09.2021 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z póź. zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej nr 45, na okres 21 dni wywieszony został wykaz dotyczący części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Starachowice przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy ulicy 8 Maja – część działki nr 584/2 (obręb 0002) z przeznaczeniem pod garaż metalowy, - kliknij treść zarządzenia

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami, pok. 102 telefon nr 41 273-82-27,

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

// - //

Marek Materek

Autor: Agnieszka Mergalska

Drukuj