Drogi gminne

Za nadzór nad realizacją i koordynowaniu prac nad pracami konserwacyjnymi dróg gminnych odpowiada Referat Gospodarki Odpadami i Dróg Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Tel. 41 2738234, e-mail: komunalny@starachowice.eu

 

Autor: Wojciech Kryj
wojciech.kryj@starachowice.eu

Drukuj