15 wrak usunięty.

O tym, iż działania rewirowych Straży Miejskiej w zakresie porzuconych wraków pojazdów, nie są jednorazowe, świadczą kolejne wraki usuwane z terenu miasta.

Część właścicieli wraków, zamiast na własny koszt odstawić pojazd na złomowisko, odkręca tablice rejestracyjne i pozostawia auto na osiedlowym parkingu (po raz kolejny przypominamy, że właściciel pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za stan auta). Każdy ujawniony przez strażników miejskich wrak wiąże się z szeregiem czynności, które jesteśmy zobowiązani przeprowadzić. Tegorocznym efektem konsekwentnej pracy rewirowych jest usunięcie 15 pozostawionych wraków pojazdów, których właściciele celem uniknięcia sporych kosztów związanych z usunięciem pojazdu, wykonali nasze zalecenia. W chwili obecnej, w kolejnych dwóch przypadkach trwa postępowanie mające na celu ustalenie właścicieli porzuconych pojazdów.

 

Autor: Recenzenci

Drukuj