77. rocznica obrony Starachowic

 

6 września starachowiczanie uczcili obrońców miasta we wrześniu 1939 r. W kościele pw. Świętego Judy Tadeusza na osiedlu „Trzech Krzyży” modlono się za dusze poległych i obrońców Starachowic

Przypomnijmy, że 77 lat temu żołnierze fabrycznego plutonu przeciwlotniczego z Wanacji podjęli walkę w obronie miasta z niemieckim oddziałem rozpoznawczym, który nadjechał od strony Michałowa. W wyniku walki zarówno obrońcy jak i napastnicy wycofali się. Na placu boju pozostało zaś kilkanaście spalonych domów mieszkalnych oraz ponad dwudziestu zabitych, przede wszystkim spośród mieszkańców Wanacji i Michałowa.

 

dsc 6070

 

 

Uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych i obrońców Starachowic odprawił i homilię wygłosił ksiądz kanonik Henryk Wólczyński, proboszcz parafii. Oprawę liturgiczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 imieniem Jana Pawła II. Oprawę muzyczną przygotował pan Krzysztof Zajchowski. W mszy uczestniczyło blisko 100 mieszkańców osiedla „Trzech Krzyży”, władze miasta i powiatu, przedstawiciele instytucji miejskich i powiatowych, kombatanci, dzieci i młodzież szkolna,

dsc 6078

 

asysta honorowa ze Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz 10 pocztów sztandarowych:

-Miasta Starachowice,

-Komendy Powiatowej Policji,

-Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

-Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych,

-Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju,

-Delegatury NSZZ „Solidarność”,

-Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II,

-Gimnazjum nr 1 im. gen. Antoniego Hedy „Szarego”,

-Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów,

-Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Dowódcą pocztów sztandarowych był major rezerwy Zygmunt Andrejas.

Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicą Kombatantów, Bieszczadzką i 17 Stycznia pod pomnik „Obrońcom Starachowic” u zbiegu ulic 17 Stycznia i alei Wyzwolenia. Posterunek honorowy przy pomniku objęli harcerki z drużyny działającej przy Gimnazjum nr 2.

 

dsc 6135

 

 

W imieniu prezydenta miasta głos zabrał wiceprezydent Jerzy Miśkiewicz, który przypomniał, że spotykamy się w tym dniu, by przypomnieć tragiczne wydarzenie z historii miasta jako przestrogę dla następnych pokoleń.

Następnie zgromadzone delegacje i przedstawiciele złożyli wiązanki pod pomnikiem:

-delegacja urzędu miejskiego: wiceprezydent Jerzy Miśkiewicz i wiceprezydent Ewa Skiba,

-delegacja rady miejskiej: przewodniczący Włodzimierz Orkisz i radny Zygmunt Andrejas,

-delegacja starostwa powiatowego: wicestarosta Agata Gałka-Bernacka, członek zarządu Lidia Dziura i radny Cezary Berak,

-delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach,

-zastępca komendanta powiatowego policji młodszy inspektor Dariusz Furtak,

-komendant powiatowy państwowej straży pożarnej brygadier Wiesław Ungier,

-delegacja Izby Celnej w Kielcach, oddział w Starachowicach,

-delegacja Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,

-delegacja Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich,

-delegacja Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju,

-delegacja Starachowickiej Rady Seniorów,

-delegacja NSZZ "Solidarność" MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania,

-przewodniczący organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w MAN Jan Seweryn,

-delegacja Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura,

-w imieniu szkół podstawowych i gimnazjów – delegacja Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 4,

-delegacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

-delegacja Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

 

dsc 6127

 

Ponadto w uroczystości udział wzięli – między innymi – honorowy obywatel miasta Józef Kowalski, prezes spółdzielni mieszkaniowej „Wanacja” Stanisław Bzymek, dyrektorzy szkół: Krystyna Karkocha (SP nr 2), Alfreda Kiełek (SP nr 6), Krzysztof Rokita (Gimn. nr 3), Anna Salamon (Gimn. nr 4), Małgorzata Małek (ZDZ), oraz Witold Ćwieluch, świadek obrony miasta w dniu 6 IX 1939 r.

 

dsc 6146

 

 

Po złożeniu wiązanek uczestnicy wysłuchali dwóch utworów okolicznościowych w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Występ przygotowała pani Agnieszka Samsonowska. Dzieciom akompaniował na akordeonie Marek Samsonowski. Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty”.

 

dsc 6208

 

 

 

Organizatorem obchodów był prezydent Marek Materek oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II. Nagłośnienie uroczystości zapewniło Starachowickie Centrum Kultury. O bezpieczeństwo uczestników przemarszu zatroszczyła się Policja oraz Straż Miejska.

Autor: Recenzenci

Drukuj