Prezentacja bioremediacji Zalewu Pasternik

baner paternik

Projekt pn. „Przywrócenie walorów naturalnych Zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5 Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 
Autor: Jacek Przepióra
jacek.przepiora@starachowice.eu

Drukuj