BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach lokali na tablicy ogłoszeń na 06.02.2024 r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy lokali stanowiących własność Gminy Starachowice, znajdujących się w budynku zlokalizowanym na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice nr 276 obręb 002 przy ul. Konstytucji 3 Maja 15 w Starachowicach przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat lokale użytkowe:

  • lokal nr 102 o powierzchni 28,80 m2,

  • lokal nr 104 o powierzchni 21,99 m2,

  • lokal nr 105 o powierzchni 18,36 m2,

  • lokal nr 106 o powierzchni 35,06 m2,

według załącznika opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl - kliknij treść zarządzenia 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kreatywności Pałacyk pod numerem telefonu 41 322 11 56 lub osobiście w pok. nr 123 w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 45 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

PREZYDENT MIASTA

STARACHOWICE

/-/

Marek Materek

Autor: Agnieszka Mergalska

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-322-10-00
e-mail: um@starachowice.eu

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję