BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego

Kierownik: Małgorzata Galas-Bąba
Pokój: 110 (I piętro)
Tel: (0-41) 273-83-83
e-mail: inwestycje@starachowice.eu, malgorzata.galas-baba@starachowice.eu

 

Pracownicy Referatu Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego

 

Jerzy Ambroży

Stanowisko: główny specjalista

Pokój: 108

Tel: (0-41) 273-82-96

e-mail: jerzy.ambrozy@starachowice.eu

Anna Bukowska

Stanowisko: inspektor

Pokój: 113 (I piętro)

Tel: (0-41) 273-82-74

e-mail: anna.bukowska@starachowice.eu

Grażyna Pancewicz

Stanowisko: inspektor

Pokój: 113 (I piętro)

Tel: (0-41) 273-82-74

e-mail: grazyna.pancewicz@starachowice.eu

Monika Kaczmarzyk

Stanowisko: inspektor

Pokój: 113 (I piętro)

Tel: (0-41) 273-82-74

e-mail: monika.kaczmarzyk@starachowice.eu

Marek Krawczykiewicz

Stanowisko: inspektor

Pokój: 107 (I piętro)

Tel: (0-41) 273-82-71

e-mail: marek.krawczykiewicz@starachowice.eu

Dariusz Leszczyński

Stanowisko: inspektor

Pokój: 107 (I piętro)

Tel: (0-41) 273-82-71

e-mail: dariusz.leszczynski@starachowice.eu

Anita Bąk

Stanowisko: inspektor

Pokój: 110 (I piętro)

Tel: (0-41) 273-83-45

e-mail: anita.bak@starachowice.eu

 

 

Do zadań Referatu Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego należy:

  1. Opracowywanie propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu.
  2. Realizacja przyjętych uchwałami Rady Miejskiej zadań inwestycyjnych.
  3. Przekazywanie danych dotyczących majątku gminy powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych – do ewidencji nieruchomości oraz środków trwałych – prowadzonej w wyznaczonej komórce organizacyjnej urzędu.
  4. Realizacja zadań polegających na modernizacji bądź kapitalnym remoncie obiektów istniejących – gdzie proces przygotowania i realizacji jest analogiczny do procesu inwestycyjnego nowego obiektu.
  5. Współpraca w zakresie inwestycji z organami, urzędami oraz innymi instytucjami.
  6. Opracowywanie i aktualizacja Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.
  7. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w tym wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Autor: Anita Bąk
anita.bak@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05

e-mail: skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl

Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Akceptuję